Herken je dit?

Herken je de volgende vragen?

Hoe versterken we binnen het sociaal domein de sociale basis met vrijwilligers?

Hoe en waar kun je als uitvoerend sociaal werker/hulpverlener vrijwilligers verantwoord inzetten?

Wat kan ik als beleidsmedewerker doen om de inzet van vrijwilligers te stimuleren en te optimaliseren?

Hoe kun je de samenwerking tussen hulpverlening- en vrijwilligersorganisaties versterken?

Wat kan ik als vrijwilligersco├Ârdinator doen om zo optimaal mogelijk samen te werken en mijn vrijwilligers daarin te ondersteunen?

Hoe zorg je dat de grenzen tussen hulpverlening en vrijwilliger niet vervagen?

Hoe geef je vrijwilligers een rol binnen de hulpverlening?

Hoe kunnen we dat de kosten van de geïndiceerde zorg duurzaam en verantwoord omlaag brengen?

Hoe kunnen sociaal werkers eerder verantwoord afschalen naar een vrijwilliger?

Wat kunnen vrijwilligers betekenen binnen 1e en 2e lijn hulpverleningstrajecten?

Vrijwilligers en ondersteuning aan nieuwkomers, wat kan wel en wat kan niet?

Wat kan de meerwaarde van vrijwilligers zijn binnen de nieuwe Wet op inburgering en hoe geef ik dit als gemeente vorm?

Met mijn adviestrajecten, trainingen en visie-ontwikkeling help ik je bij deze vragen graag verder op weg.

Mail of bel voor een kosteloos en vrijblijvend spargesprek!

Info@vanderhoest.com

06-24928818